ALL YEAR ROUND

ROUTE 56

VALLETTA TO NAXXAR  (VIA XWIEKI)

VIA . FLORIANA, PIETA, MSIDA, B. KARA, LIJA, MOSTA  

                                                                                               

MONDAY TO FRIDAY

DEPARTURE

ARRIVAL

8:00

8:25

9:00

9:25

10:00

10:25

11:00

11:25

12:00

12:25

15:00

15:25

16:00

16:25

17:00

17:25

18:00

18:25

19:00

19:25

 

 

APPROX TIME TO : FLORIANA (3 MINS), PIETA (5 MINS), MSIDA (10 MINS), B. KARA (14 MINS), LIJA (18 MINS), MOSTA (21 MINS), NAXXAR 25 MINS)